Investește în oameni !

Titlul proiectului: “Scoala Nationala a Femeilor Manager”

Contract nr.: POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“

Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“

 

 

Anunț de atribuire a “Serviciilor de închiriere echipamente” în cadrul proiectului “Școala Națională a Femeilor Manager”

 

Data: 12.04.2013, ora 17.30

            SC Vertical Adventure SRL În calitate de Partener al proiectului “Școala Națională a Femeilor Manager”, număr de identificare al contractului : POSDRU/97/6.3/S/60759, proiect finanțat din fonduri structurale obținute  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenție 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, al cărui Beneficiar este Asociația pentru Promovarea Femeii din România,  a atribuit contractul de achizitie a serviciilor de închiriere echipamente.

Selecția ofertelor s-a facut prin procedura achiziție directă, conform prevederilor instructiunii 65 din 01.02.2013 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, pe baza criteriului de atribuire” pretul cel mai mic”, avându-se în vedere cerintele minime prevazute de documentatia de atribuire.

Cod CPV: PA01-7- Închirieri

Valoarea finala a contractului este de 16.996 lei fara TVA

Contractul a fost atribuit urmatorului operator economic:

SC Macrom SRL, cu sediul în Timișoara, str. Orion, nr. 10, etaj 3, apartament 13, camera 1

Pentru mai multe informatii va puteti adresa la:

SC Vertical Adventure SRL

Timisoara, str. Gavril Musicescu, nr.20, jud. Timis,

Tel: 0723993359

Email: office@verticaladventure.ro,  web: www.verticaladventure.ro