Investeşte ”n oameni !

Titlul proiectului: ŇScoala Nationala a Femeilor ManagerÓ

Contract nr.: POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 ăPromovarea incluziunii socialeŇ

Domeniul major de intervenţie 6.3 ăPromovarea egalităţii de şanse pe piaţa munciiŇ

 

 

Anunţ de atribuire a Ó Serviciilor de ”nchiriere autoturism Ó ”n cadrul proiectului ŇŞcoala Naţională a Femeilor ManagerÓ

 

Data: 21.05.2013, ora 10.30

            SC Vertical Adventure SRL n calitate de Partener al proiectului ŇŞcoala Naţională a Femeilor ManagerÓ, număr de identificare al contractului : POSDRU/97/6.3/S/60759, proiect finanţat din fonduri structurale obţinute  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 6.3. ŇPromovarea egalităţii de şanse pe piaţa munciiÓ, al cărui Beneficiar este Asociaţia pentru Promovarea Femeii din Rom‰nia,  a atribuit contractul de achiziţie a serviciilor de ”nchiriere autoturism.

Selecţia ofertelor s-a facut prin procedura achiziție directă, conform prevederilor instrucţiunii 65 din 01.02.2013 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pe baza criteriului de atribuireÓ preţul cel mai micÓ, av‰ndu-se ”n vedere cerinţele minime prevăzute de documentaţia de atribuire.

Cod CPV : 60170000-0 Servicii de ”nchiriere autoturism

Valoarea finală a contractului este de 19.649,28 lei fără TVA

Contractul a fost atribuit următorului operator economic:

SC ARHIGEST SRL, cu sediul social ”n sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, str. Lacului, nr. 6, judeţul Hunedoara av‰nd punct de lucru  ”n Timişoara, str. Anton Pan, nr. 1, etaj 2, apartament 5,judeţul Timiş.

Pentru mai multe informaţii vă puteti adresa la:

SC Vertical Adventure SRL

Timisoara, str. Gavril Musicescu, nr.20, jud. Timis,

Tel: 0723993359

Email: office@verticaladventure.ro,  web: www.verticaladventure.ro