Description: Description: C:\Users\lenovo\Desktop\logo alb negru fundal alb.jpg

 

 

Investeşte ”n oameni !

Titlul proiectului: ŇScoala Nationala a Femeilor ManagerÓ

Contract nr.: POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 ăPromovarea incluziunii socialeŇ

Domeniul major de intervenţie 6.3 ăPromovarea egalităţii de şanse pe piaţa munciiŇ

 

Anunţ privind achiziţia de  Ó Servicii de ”nchirieri echipamente Ó

”n cadrul proiectului ŇŞcoala Naţională a Femeilor ManagerÓ

 

                SC Vertical Adventure SRL, ”n calitate de Partener ”n cadrul proiectului ŇŞcoala Naţională a Femeilor ManagerÓ, număr de identificare al contractului : POSDRU/97/6.3/S/60759, proiect finanţat din fonduri structurale obţinute  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 6.3. ŇPromovarea egalităţii de şanse pe piaţa munciiÓ al cărui Beneficiar este Asociaţia pentru Promovarea Femeii din Rom‰nia, invită persoanele interesate   depună ofertă pentru achiziţia de Ó Servicii de ”nchirieri echipamente Ó p‰nă la data de 12.04.2013, ora 12:00, urm‰nd ca acestea fie deschise si evaluate ”n data de 12.04.2013, ora 15:00. Ofertele vor fi depuse la punctul de lucru al SC Vertical Adventure SRL, prin postă sau personal, fiind evaluate de achizitor doar ofertele care ajung p‰nă la data si ora mentionate mai sus.

                Selecţia ofertelor se va face prin procedura de achiziție directă, conform prevederilor instructiunii 65 din 01.02.2013 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, pe baza criteriului de atribuire Ňpretul cel mai scăzutÓ, av‰ndu-se ”n vedere cerintele tehnice prevazute de documentatia de atribuire.

Cod CPV: PA01-7- ënchirieri

Valoarea estimată a contractului este de 17.000 lei, fara TVA.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie fie valabilă timp de 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertantii interesati pot obtine mai multe informatii, precum si ”ntreaga documentatie de atribuire de luni p‰nă vineri ”ntre orele 10-16 la adresa de mai jos, personal sau prin email.

SC Vertical Adventure SRL

Timisoara, str. Chișodei 74, jud. Timis, - pentru contact direct

Sediu: Timişoara, str. Gavril Musicescu, Nr. 20, Sc. D, Ap. 3 – pentru livrări prin poştă

Tel.: 0723 993 359

Email: office@verticaladventure.ro , web: www.verticaladventure.ro