Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: “Scoala Nationala a Femeilor Manager”

Contract nr.: POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“

Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii“

 

Anunţ privind achiziţia de  ” Servicii de transport persoane ”

în cadrul proiectului “Şcoala Naţională a Femeilor Manager”

 

                SC Vertical Adventure SRL, în calitate de Partener în cadrul proiectului “Şcoala Naţională a Femeilor Manager”, număr de identificare al contractului : POSDRU/97/6.3/S/60759, proiect finanţat din fonduri structurale obţinute  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” al cărui Beneficiar este Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, invită persoanele interesate să  depună ofertă pentru achiziţia de ” Servicii transport persoane ” până la data de 05.03.2012, ora 11:00, urmând ca acestea să fie deschise si evaluate în data de 05.03.2012, ora 14:00. Ofertele vor fi depuse la punctul de lucru al SC Vertical Adventure SRL, prin postă sau personal, fiind evaluate de achizitor doar ofertele care ajung până la data si ora mentionate mai sus.

                Selecţia ofertelor se va face prin procedura competitivă, conform prevederilor instructiunii 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, pe baza criteriului de atribuire “pretul cel mai scăzut”, avându-se în vedere cerintele minime prevazute de documentatia de atribuire.

Cod CPV: 601400000-1 – Transport de pasageri ocazional

Valoarea estimată a contractului este de 132.000  lei, fara TVA.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertantii interesati pot obtine mai multe informatii, precum si întreaga documentatie de atribuire de luni până vineri între orele 10-16 la adresa de mai jos, personal sau prin email.

SC Vertical Adventure SRL

Timisoara, str. Calea Martirilor 118, jud. Timis, - pentru contact direct

Sediu: Timişoara, str. Gavril Musicescu, Nr. 20, Sc. D, Ap. 3 – pentru livrări prin poştă

Tel.: 0723 993 359

Email: office@verticaladventure.ro , web: www.verticaladventure.ro