Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: “Scoala Nationala a Femeilor Manager”

Contract nr.: POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“

Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii“

 

 

Anunţ de atribuire a “Serviciilor de transport persoane” în cadrul proiectului “Şcoala Naţională a Femeilor Manager”

 

Data: 05.03.2012, ora 17:00

            SC Vertical Adventure SRL În calitate de Partener al proiectului “Şcoala Naţională a Femeilor Manager”, număr de identificare al contractului : POSDRU/97/6.3/S/60759, proiect finanţat din fonduri structurale obţinute  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, al cărui Beneficiar este Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România,  a atribuit contractul de achizitie a serviciilor de transport persoane.

Selecţia ofertelor s-a facut prin procedura competitiva, conform prevederilor instructiunii 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, pe baza criteriului de atribuire” pretul cel mai mic”, avându-se în vedere cerintele minime prevazute de documentatia de atribuire.

COD CPV 60140000-1, Transport de pasageri ocazional

Valoarea finala a contractului este de 131.400 lei fara TVA

Contractul a fost atribuit urmatorului operator economic:

SC TRANS JIANU SRL, cu sediul în Utvin,  nr. 66, jud. Timiş

Pentru mai multe informatii va puteti adresa la:

SC Vertical Adventure SRL

Timisoara, str. Gavril Musicescu, nr.20, jud. Timis,

Tel: 0723993359

Email: office@verticaladventure.ro,  web: www.verticaladventure.ro